Khúc xạ kế ATAGO Master 53M

    Khúc xạ kế đo độ ngọt ATAGO Master 53M (0.0 – 53.0% Brix)

    Danh mục: