Máy đo 2D 3020G VMS Rational

Máy đo 2D VMS có khả năng đo đạc, kiểm tra các loại kích thước như đo đoạn thẳng, đường thẳng, góc, cung, đường tròn, elip đến các loại kích thước phức tạp như khoảng cách giữa điểm với đường, đường với đường, góc giữa 2 tiếp tuyến, khoảng cách giữa các tâm tròn, thậm chí cả đường cong S line

Mã: TH-001-4 Danh mục: