Máy đo 2D VMS 3020H Rational

Máy đo 2D VMS 3020H là máy đo kích thước sản phẩm tự động bằng hình ảnh 2D. Được sử dụng trong đo lường 2D cũng như đo lường 3D, máy đo 2D VMS 3020H là thiết bị đo có độ chính xác cao và hiệu quả cao

Mã: TH-001-3 Danh mục: