Sửa chữa

Sửa máy đo 2D

1. Sửa máy đo 2D: Sửa máy đo 2d cần hiểu: Máy đo 2D có khả năng đo đạc, kiểm tra các loại kích thước như đo đoạn thẳng, đường thẳng, góc, cung, đường tròn, elip đến các loại kích thước phức tạp như khoảng cách giữa điểm với đường, đường với đường, góc giữa […]