Máy đo 2D VMS 2515G

Máy đo 2D VMS 2515G – máy đo kích thước sản phẩm bằng hình ảnh 2D là thiết bị có sự kết hợp của phương pháp xác định tọa độ bằng thước đo quang + camera có độ phân giải cao và phần mềm đo 2D. Sản phẩm được trên mặt kính làm việc. Bằng thao tác di chuyển cơ cấu vít me các trục x,y và nhận diện hình ảnh bằng camera, tùy vào sản phẩm cụ thể và phương pháp đo cụ thể thông số cần đo sẽ được hiển thị và thể hiện một cách chính xác nhất.

Danh mục: