Máy đo nhiệt độ cầm tay UT320D

Máy đo nhiệt kế cầm tay UT320A và UT320D là loại máy đo có nhiệt kế loại tiếp xúc kênh đơn và đôi tương ứng.